Prawidłowe usytuowanie domu na działce budowlanej

Właściwe usytuowanie domu na działce budowlanej jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, regulacje prawne, odnoszące się do kwestii zabudowy, zwracają uwagę na konieczność przestrzegania norm odległości, jakie należy zachować względem sąsiednich działek, a także drogi publicznej i chodnika, znajdującego się w sąsiedztwie posesji, na której przeprowadzana jest inwestycja.

Usytuowanie domu na działce – orientacja na strony świata

Poza tym budując dom warto mieć na względzie odpowiednie usytuowanie budynku. Należy brać pod uwagę orientację ścian i okien względem stron świata, co wiąże się z nasłonecznieniem i poziomem światła wpadającego do zbudowanego domu. Ustawienie domu ma tu dodatkowe znaczenie, jeśli weźmie się pod uwagę potrzeby według projektu domu energooszczędnego, dla którego czynniki zewnętrzne i klimatyczne nie są bez znaczenia.

Skupiając się na zagadnieniach prawnych i ogólnych zasadach sąsiedztwa, trzeba prześledzić główne sprawy związane z zagadnieniem postawienia domu. Warto odpowiedzieć sobie na pytania odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego. Wyjaśnić definicję kubatury budynku i jego powierzchni całkowitej. A także przybliżyć problem poszczególnych odległości, których trzeba przestrzegać przy wznoszeniu domu jednorodzinnego. Aby nie napotkać żadnej niemiłej niespodzianki w trakcie realizowania inwestycji, plany architektoniczne powinny pogodzić nasze oczekiwania odnośnie przestrzeni domu i jego projektowanej powierzchni, z obiektywnymi ograniczeniami, jakie mogą nałożyć na nas przepisy prawa budowlanego.

Działka budowlana a usytuowanie domu

Zanim zdecydujemy się na postawienie domu, powinniśmy zainteresować się, czy przypadkiem działka, która nas interesuje posiada status działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkalną. Warto sprawdzić czy też posiada przypisaną kategorię działki ze strefy przemysłowej. Będzie to decydowało o przyszłych inwestycjach w okolicy, które mogą m.in. wpłynąć na pogorszenie warunków mieszkaniowych. Istniejący plan zagospodarowania terenu da nam odpowiedź odnośnie uzbrojenia gruntu i możliwości szybkiego podłączenia się do najważniejszych mediów.

Kiedy wyjaśnimy sobie te podstawowe wątpliwości i zdecydujemy się na inwestycję, powinniśmy dokładnie przyjrzeć się wymogom odnośnie zgodnych z prawem odległości. Prawidłowe odległości powinny zostać zachowane pomiędzy naszym domem a budynkami zlokalizowanymi w najbliższym sąsiedztwie projektowanego domu. Należy orientować się w poszczególnych przelicznikach wielkości i powierzchni budynku, odróżniając np. całkowitą powierzchnię domu oraz jego kubatury.

Sytuacja

Całkowita powierzchnia domu – co oznacza?

Zgodnie z najprościej ujętą definicją, za całkowitą powierzchnię uznaje się pełną przestrzeń zajmowaną przez dom. Dokonując więc precyzyjnego wyliczenia, trzeba w pierwszej kolejności zsumować poszczególne powierzchnie całkowite każdej kondygnacji domu z osobna. Należy pamiętać aby wykonywać pomiary przy samej podłodze. Nie wolno zapominać o zmierzeniu powierzchni poddasza, tarasu i wszelkich pomieszczeń zlokalizowanych w obrębie domu. W tym przestrzeni magazynowych i spiżarni, ponieważ ich powierzchnia również wchodzi w skład ogólnej powierzchni całkowitej budynku. Z drugiej strony do zsumowanej powierzchni nie będą się wliczać schody zlokalizowane na zewnątrz domu.

Kubatura budynku

Kubatura budynku, wyrażana w metrach sześciennych, może być obliczania w dwojaki sposób. Po pierwsze, wyliczając tzw. kubaturę brutto, musimy zmierzyć przestrzeń, której zasięg wyznacza zewnętrzna powierzchnia każdego kolejnego elementu ograniczającego budynek. Właściwą wartość kubatury brutto stanowi iloczyn powierzchni całkowitej danej kondygnacji domu oraz wysokości. Natomiast prawidłowe określenie kubatury netto będzie wymagało zmierzenia powierzchni tych samych elementów ograniczających budynek, ale od wewnątrz. Zgodnie z przyjętym wzorem, kubatura netto stanowi iloczyn powierzchni kondygnacji liczonej netto oraz odległości od posadzki do dolnej powierzchni stropu.

Podobny temat: Granica działki a budowa domu

Zachowanie odległości

Odpowiednie skorelowanie planów budowy wymarzonego domu z przepisami budowlanymi, wymaga od nas przestrzegania wyznaczonych wartości. I tak, odnośnie odległości zabudowy, która może zostać wykonana blisko granicy działki, trzeba pamiętać o przepisowej wartości 3 m. Dotyczy to domu, który w stronę sąsiedniej działki będzie zwrócony ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych. Wymagania odległościowe wzrastają w sytuacji, kiedy dana ściana znajdująca się blisko sąsiedniej działki ma okna i drzwi. Wtedy budynek musi zachowywać odległość 4 m od posesji sąsiada. Ten problem nie dotyczy schodów oraz balkonów. Schody i balkony można budować już w oddaleniu 1,5 metra od granicy, za którą znajduje się sąsiednia działka.

Podobne tematy

Najnowsze artykuły