Okleiny naturalne

Okleiny naturalne to bardzo cienkie, kilkumilimetrowe warstwy drewna, zdjęte z pni drzew. Przeznaczone są przede wszystkim do pokrywania powierzchni drewna o mniejszej wartości oraz do produkcji sklejek. Okleiny są uży­wane do oklejania większości produko­wanych w naszym kraju mebli oraz na warstwy ze­wnętrzne płyt wiórowych i płyt stolar­skich. Najczęściej używane są okleiny o grubościach od 0,7 mm do 3,6 mm. Cień­sze z nich stosowane są przede wszystkim do pokrywania większych powierz­chni, natomiast grubszymi okleja się wąskie powierzchnie, takie jak np. boki desek. Niekiedy wykonuje się okleinowanie powierzchni z równoczesnym zastosowaniem listew lub tzw. doklejek z litego drewna, wykonanych z tego samego materiału.

Jak stosować okleiny naturalne

Zasady oklejania sprowadzają się do przestrzegania kilku najbardziej istotnych zasad. Przede wszystkim drewno powinno się zawsze okleinować z oby­dwu stron, w przeciwnym razie może ono ulec wypaczeniu. Powierzchnie czołowe oraz powierzchnie wewnętrzne konkretnego elementu należy oklejać wysoko­gatunkową okleiną licową. Z kolei do powierzchni wewnętrznych można wykorzystać już nieco tańsze gatunki okleiny. Obydwa gatunki użytej okleiny powinny mieć natomiast taką samą wy­trzymałość na rozciąganie, taką samą grubość oraz ciężar, w przeciwnym wypadku może nastąpić wypaczenie okleinowanego elementu. Drewno lite, które rzadko stosuje się jako podkład, należy okleinować dwustronnie, równolegle do kierunku jego włókien.

Czytaj również: Materiały podłogowe

Płyty stolarskie oraz sklejki powinny być okleinowane prostopadle do kierunku włókien ich warstwy wierzchniej i spodniej. Natomiast płyty wiórowe można okleinować w dowolnych kierunkach, przy czym wymagają one oklejania obustronnego. Okleinowanie danego elementu należy rozpoczynać od jego węższych boków, stosując w tym miejscu okleinę grubszą. w dalszej kolejności pokrywa się okleiną większe powierzchnie. Okleiny należy przycinać ostrym nożem, a najlepiej używać do tego celu specjalnego noża do cięcia oklein albo piły do oklein.

Jakie rozmiary okleiny naturalnej

Zasadniczo okleina nie po­winna być zestawiana z większej liczby kawałków. Choć czasami jest to konieczne ze względu na wielkość i kształt powierz­chni. Zestawione odpowiednio kawałki okleiny układa się na powierzchni oklejanego elementu. Okleinę układa się jeden kawałek po drugim parzyście, zaczynając od części środkowych. W dalszej kolejności należy obciąć krawędzie okleiny specjalnym nożem lub piłką. Powinno się zachować zapas do 2 mm i przymocować brzegi okleiny pomiędzy dwo­ma równoległymi deskami. Nadwyżka okleiny w tym miejscu nie powinna wysta­wać poza deski.

Okleiny

Przy użyciu odpowiednio naostrzonego strugu należy przyciąć wystające brzegi okleiny. Strugiem należy jechać dość ostrożnie, nie naciskając zbytnio, ponieważ przesadny nacisk może skutkować złamaniem krawędzi okleiny. Po odpowiednim przycięciu brzegów należy kawałki okleiny położyć na oklejanym elemen­cie, np. na desce, prawą stroną do góry. Następnie dokładnie je względem siebie dosunąć i nakleić na ich spojeniu pasek klejący. Tak samo należy postąpić z pozostałymi spoinami.

Podobne tematy

Najnowsze artykuły