Rola i obowiązki kierownika budowy

Postawienie domu jednorodzinnego to proces składający się z wielu etapów. Rolą i obowiązkiem kierownika budowy jest nadzorowanie inwestycji. Kierownik budowy organizuje pracę i sporządza właściwą dokumentację na każdym kolejnym etapie wykonania. Warto więc wiedzieć, czego należy od niego wymagać i o co zadbać, aby w trakcie prac budowlanych wszystko przebiegało zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

Rola kierownika budowy – Przed wbiciem pierwszej łopaty

Mając w planach postawienie własnego domu, powinno się zwrócić uwagę na szereg obowiązków, z których musi się wywiązać zatrudniony kierownik budowy. Kierownik już na samym początku zajmuje się przejęciem terenu budowy. W tym celu sporządza się odpowiedni protokół, który określa stan faktyczny. Obowiązkiem kierownik budowy jest właściwe zabezpieczenia placu, na którym prowadzi się wszelkie czynności budowlane. Bezpieczeństwo należy zapewnić nie tylko wszelkim, znajdującym się w tym miejscu obiektom, ale i urządzeniom oraz ewentualnie tym wszystkim elementom środowiska, które podlegają ochronie przyrodniczej lub kulturowej.

Kierownik budowy musi zając się między innymi czynnościami geodezyjnymi. A więc zadbać o prawidłowe wytyczenie miejsca, w którym stanie dom oraz zająć się organizacją samej budowy. Dodatkowo rola kierownika budowy polega na kierowaniu na bieżąco budową domu. Obowiązkiem kierownika budowy jest zwracanie uwagi, aby kolejne etapy prac były zgodne z istniejącym projektem domu oraz warunkami pozwolenia na budowę i innymi regulacjami technicznymi oraz zasadami bhp.

Harmonogram prac i kolejne etapy budowy

Obowiązkiem kierownika budowy jest nadzór nad sposobem przeprowadzenia robót budowlanych. Układa on kolejność prac w taki sposób, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników. Niektóre czynności mogą być bowiem wykonywane jednocześnie, a inne należy przeprowadzać jedna po drugiej. Kierownik musi dobrze zaplanować harmonogram zadań tak, aby zmieścić się w rozpisanym czasie, wyznaczonym na kolejne etapy robót.

Obowiązki kierownika budowy

Jednym z obowiązków kierownika budowy jest także uniemożliwienie wstępu na teren budowy osobom nieuprawnionym. W sytuacji, kiedy zachodzi podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa budowy bądź zdrowia czy życia pracowników, kierownik ma za zadanie wstrzymać wszelkie prace i powiadomić właściwą instytucję. Jednocześnie właściciel terenu, zlecający budowę domu, powinien zostać powiadomiony o pisemnym wstrzymaniu prac budowlanych. Dzieje się tak w przypadku stwierdzenia przez kierownika niezgodności tych prac z planem projektu.

Informacyjna i dokumentacyjna rola kierownika budowy

Poza tym kierownik budowy musi na bieżąco przekazywać inwestorowi informacje o kolejnych pracach, których efekt zmienia się szybko w czasie oraz potwierdzić sprawność instalowanej infrastruktury przesyłowej oraz urządzeń i przewodu kominowego, jeszcze zanim obiekt zostanie zgłoszony do oficjalnego odbioru. Ponadto kierownik ma za zadanie przygotować dokumentacje powykonawczą wzniesionego domu. Kierownik budowy zgłasza go do odbioru, dokonując właściwego wpisu w dzienniku budowy. Trzeba pamiętać, że kierownik musi być obecny w trakcie odbioru budynku oraz w sytuacji ujawnienia wad, musi zadeklarować ich usunięcie.

Czytaj również: Podniesienie ścianki kolankowej – plusy i minusy

Obowiązek przekazania inwestycji

Ostatnim formalnym obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie oświadczenia, które powinien przekazać inwestorowi. W takim dokumencie poznajduje się potwierdzona zgodność prac wykonawczych z wcześniejszym projektem oraz prawem budowlanym. Poza tym musi w nim zawrzeć informację o przywróceniu stanu wyjściowego całego terenu objętego pracami budowlanymi. W tym ewentualnie wykorzystanej na ich potrzeby drogi dojazdowej oraz sąsiednich budynków.

Podobne tematy

Najnowsze artykuły