Montaż konstrukcji budowlanych

Montaż konstrukcji budowlanych stanowi istotny etap realizacji prac budowlanych. Prace budowlane obejmują w zasadzie wszelkie rodzaje prac, które wiążą się z trwałym złączaniem poszczególnych elementów, zarówno tych wykonanych na miejscu budowy, jak i poza jej terenem. Największy zakres prac montażowych odbywa się w przypadku domów stawianych z elementów prefabrykowanych. Etap montażu z założenia kończy cały proces budowlany, w ramach którego doprowadza się do uzyskania zasadniczej bryły budynku w stanie surowym. Najważniejszą zaletą w przypadku stosowania prefabrykatów jest duża oszczędność czasu potrzebnego na wykonanie pełnej konstrukcji budynku.

Proces montażu konstrukcji budowlanych

Proces produkcji i dostaw elementów budowlanych oraz sam etap montażu już przygotowanych elementów wykonywany jest przy użyciu specjalistycznego sprzętu. W efekcie osoby zaangażowane w procesy budowlane mogą skupić się przede wszystkim na przygotowaniu warunków do realizacji całej inwestycji. Zanim jednak będzie można skorzystać z zaawansowanego sprzętu montażowego, konieczne jest odpowiednie przygotowanie terenu budowy.

konstrukcja budowlana

Na tym etapie, który określa się jako etap robót przygotowawczych, wykonuje się czynności poprzedzające tzw. roboty podstawowe. Chodzi przede wszystkim o konieczność wyrównania terenu, na którym będzie prowadzona budowa domu. Poza tym niezbędne jest przygotowanie odpowiednich dróg, którymi na budowę będzie dojeżdżał ciężki sprzęt i elementy konstrukcyjne. Na etapie prac przygotowawczych należy również przygotować wydzielone miejsca do składowania elementów montażowych oraz zainstalować urządzenia montażowe na określonych stanowiskach. Czy wreszcie przygotować sprzęt pomocniczy, którym trzeba będzie posłużyć się w procesie montażu.

Montaż konstrukcji – od czego zacząć

Na liście robót podstawowych figurują czynności związane ze scalaniem poszczególnych elementów składowanych na terenie budowy. Ponadto na tym etapie budowy trzeba pamiętać o dostarczaniu kolejnych elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do montażu. A także zająć się podniesieniem i ustawianiem tych elementów w docelowym miejscu konstrukcji. W stosunku do czynności podstawowych, roboty pomocnicze obejmują przede wszystkim tymczasowe wzmocnienie elementów objętych montażem. Ich usztywnienie zaraz po ustawieniu w miejscu docelowym oraz zabezpieczanie połączeń przed oddziaływaniem mrozu. W trakcie robót pomocniczych demontuje się sprzęt montażowy oraz likwiduje przygotowane na samym początku drogi budowlane.

Sposób montażu konstrukcji budowlanych

Sposób montażu uzależniamy od tego, w jakim stopniu dana konstrukcja jest scalona. Może on obejmować pojedyncze elementy konstrukcyjne, elementy scalone w wyniku wstępnych czynności montażowych, ale też dużo większe segmenty budynku, które scalono w trakcie wstępnego montażu. Wreszcie możliwy jest montaż całej konstrukcji obiektu, która wcześniej została już scalona, a następnie przesunięta do miejsca przeznaczenia. Odpowiednia organizacja prac montażowych dopuszcza dwa różne sposoby montażu, metodę montażu rozdzielczego lub kompleksowego.

Czytaj również: Rodzaje kosztorysów budowy domu

W tym pierwszym przypadku chodzi o ustawianie w odpowiedniej kolejności poszczególnych elementów charakteryzujących się takim samym typem konstrukcji. Z kolei montaż konstrukcji budowlanych kompleksowy polega na ustawianiu różnych elementów konstrukcji domu w sposób wynikający z przebiegu przekrojów poprzecznych budynku. Wymaga to zastosowania odpowiednich, wytrzymałych na przeciążenia złącz.

Podobne tematy

Najnowsze artykuły