Rozszerzenie zabudowy domu

Istnieje szereg przykładów ilustrujących sytuacje, w których inwestorzy stawiający nowy dom, popełniają podstawowy błąd. Powodowani chęcią poprawienia warunków lokalizacyjnych, często nieświadomie wchodzą w konflikt z przepisami, normującymi kwestię odległości granicznych, dopuszczalne przesunięcie zabudowy czy rozszerzenie zabudowy nieruchomości. Przepisy te uwzględniają granice terenu względem sąsiednich działek budowlanych oraz drogi publicznej.

Odległości graniczne a przesunięcie lub rozszerzenie zabudowy

Dlatego w przypadku zakupu działki budowlanej pod budowę domu koniecznie! Z wyprzedzeniem sprawdź zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, właściwego dla tej lokalizacji.

A może ganek od frontu?

Niekiedy właściciel terenu ma zamiar dobudować sobie niewielki fragment budynku w postaci chociażby frontowego ganku, skierowanego w stronę chodnika, zlokalizowanego tuż za ogrodzeniem działki. Niestety, tego rodzaju pomysł może natrafić na fundamentalną przeszkodę. W stosownym planie zagospodarowania taką barierę stanowi zwykle zapis wyznaczający linię, do której mamy prawo rozbudowywać nieruchomość. Czy też dobudowywać zgodnie z własną koncepcją architektoniczną.

Czytaj również: Mikro dom. Moda czy realna szansa na własne mieszkanie?

W przypadku wyznaczenia owej nieprzekraczalnej linii zabudowy, kończą się automatycznie możliwości rozszerzenia zabudowy w określonym kierunku. Jeśli jednak plan zagospodarowania terenu nie zawiera podobnego obostrzenia, jest szansa na sfinalizowanie planu rozbudowy. Należy jednak i tak skontaktować się z organem zarządzającym drogą, przy której wyznaczona została granica danej działki. Zarządca drogi może po prostu zezwolić na przybliżenie zabudowy do granicy terenu. Będzie to wystarczające do tego, żeby inwestor mógł wykonać zaplanowane prace budowlane.

Uwaga na ogrodzenia

Z kolei w przypadku, gdy stawiane jest ogrodzenie posesji, trzeba mieć na uwadze przepisowe odległości od sąsiadującej z danym terenem drogi publicznej. Zgodnie ze stosowną regulacją, odległość ogrodzenia domu jednorodzinnego liczona od krawędzi jezdni zewnętrznej takiej drogi liczy 8 m. Przy czym wykonanie ogrodzenia, nie wymagające w takim przypadku specjalnego pozwolenia na budowę. Jednocześnie wymaga odpowiedniego zgłoszenia podjętych prac, w wyniku czego naniesione zostaną stosowne zmiany na właściwej mapie sytuacyjno-wysokościowej.

Zobacz też: Symbole w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów

Jednocześnie trzeba pamiętać, ze wznoszone ogrodzenie musi odpowiadać ustalonym normom bezpieczeństwa. Poza tym jeśli jego wysokość nie jest większa niż 180 cm to przepisy zabraniają wykonywania ostrych zakończeń. Zabraniają również umieszczania na jego szczycie niebezpiecznych elementów (takich jak drut kolczasty czy innego typu wykończenie groźne dla zdrowia lub życia). Zgodnie z przepisami, wprawione w ogrodzenie działki bramy i furtki, muszą otwierać się w kierunku domu a nie na zewnątrz terenu. Oba ruchome elementy wejściowe, wmontowywane w ogrodzenie mają też ustalone przepisami konkretne wielkości minimalne. Dla bram wynoszą one 240 cm, a dla furtek 90 cm szerokości.

projekt garażu

Garaż a przesunięcie zabudowy

Warto również zwrócić uwagę na problem z budową garażu. Czasami może się okazać, że planowana konstrukcja będzie wymagała niewielkiego przesunięcia względem przepisowej odległości względem kolejnej działki. Niestety, w takim przypadki podobna zmiana lokalizacji zabudowy jest możliwa wyłącznie w oparciu o pozwolenie wydane przez stosowny wydział architektury. Nawet kwestia ewentualnego „dogadania się” w tej prawie z przychylnym nam sąsiadem nie może być wiążąca dla urzędników, rozpatrujących taki wniosek.

________________________

Podobne tematy

Najnowsze artykuły