Wymiennik ciepła – najważniejsza część centrali wentylacyjnej

Należy wiedzieć, że to właśnie wymiennik ciepła jest sercem centrali wentylacyjnej. Jakie główne zastosowanie ma ten element? Jest to element, przez który przepływają dwa strumienie powietrza:
a). nawiewany
b). wywiewany

Wymiennik ciepła, a przekazywanie energii

Warto wiedzieć, że dzięki specjalnej budowie wymiennika ciepła, energia cieplna jest łatwo przekazywana. Pamiętajmy, że ilość odzyskanej energii może być różna i jest to zależne od budowy wymiennika. Należy wiedzieć, że przede wszystkim stosowane są takie oto wymienniki:
1). Wymienniki obrotowe (regeneratory) – należy wiedzieć, że posiadają kształt cylindra zbudowanego z wielu warstw cienkiej blachy lub folii. Między warstwami są uformowane kanaliki. Cylinder obraca się, a strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego naprzemiennie wypełniają poszczególne fragmenty wymiennika, akumulują ciepło i je przekazują. Warto też wiedzieć, że ze względu na specyfikę działania wymiennika obrotowego powietrze obu strumieni częściowo się miesza. Jednak pamiętajmy, że jest to tylko kilka procent całego strumienia, co w warunkach domowych nie stanowi problemu.
2). Wymienniki krzyżowe i przeciwprądowe (to tzw. wymienniki przeponowe) – należy wiedzieć, że obydwa strumienie powietrza są w nich całkowicie rozdzielone szeregiem cienkich płyt z dobrze przewodzącego materiału, najczęściej blachy lub tworzywa sztucznego. Między wcześniej wspomnianymi płytami są uformowane kanaliki, którymi przepływa powietrze. Warto wiedzieć, że wymiennik przeciwprądowy ze względu na większe wymiary, dłuższą drogę przepływu powietrza, odzyskuje więcej ciepła niż krzyżowy.
wymiennik ciepła przekrój

Wymiennik entalpiczny

Natomiast warto też wiedzieć, ze nietypową odmianą przeponowego wymiennika ciepła jest wymiennik entalpiczny. Jaką posiada budowę? Posiada on budowę taką jak przeciwprądowy czy krzyżowy. Specyfika rozwiązania polega na tym, że materiał wymiennika pozwala na przekazywanie wilgoci między strumieniami powietrza. Warto wiedzieć, że dzięki temu nie tylko nawilża się powietrze nawiewane.  Natomiast przede wszystkim udaje się przekazać więcej energii, bowiem poza energią odzyskaną z powietrza przekazuje się energię zmagazynowaną w parze wodnej.
Podsumowując właściwości wymienionych wcześniej wymienników należy wiedzieć, że wymienniki krzyżowe mogą odzyskać przeciętnie 50-70% ciepła, obrotowe 75-95%, a przeciwprądowe do 95%. Sprawność odzysku zależy od wielu czynników, między innymi wilgotności powietrza, stosunku wielkości strumienia nawiewu do wywiewu, różnicy temperatur zewnętrznej i wewnętrznej. Dlatego też powyższych wartości nie możemy traktować jako stałych.

Co jeszcze warto wiedzieć

Pamiętajmy też o tym, że w wymiennikach ciepła wykrapla się wilgoć ze względu na ochładzanie wilgotnego powietrza usuwanego z budynku. W wymiennikach przeciwprądowych i krzyżowych w trakcie pracy centrali w mroźne dni wilgoć może zamarzać. Natomiast zjawisko to nie występuje w wymiennikach entalpicznych. Znów w wymiennikach obrotowych nie wykrapla się wilgoć pod warunkiem poprawnego wyregulowania centrali.
________________________

Podobne tematy

Najnowsze artykuły